Voor de teruggave van de btw-garantie hebben wij de volgende, naar behoren ingevulde documenten nodig; op alle documenten moeten het factuurnummer, de partijen en een beschrijving van de partijen worden vermeld:

  1. EX-A, douanedocument, met stempel (handmatig of elektronisch) van de douane, om de uitvoer buiten de EU te bewijzen. (Vak E en K)

  2. CMR, om het vervoer over de weg aan te tonen.

  3. Bill of Lading, wanneer de goederen per boot worden vervoerd, als bewijs van het vervoer over zee.

  4. Packlist, een gedetailleerde lijst van de inhoud van de container of de vrachtwagen. (bij voorkeur met vermelding van de partijnummers en omschrijving)

Alle exportdocumenten dienen op naam van de verkoper te staan. Dit is NIET Troostwijk NV, maar het bedrijf dat op uw pro-forma factuur in de rechterbovenhoek vermeld staat.

Er moet een duidelijk verband zichtbaar zijn tussen de CMR, de EX-A, en de Packlist. Alleen als alle goederen op de documenten vermeld staan en de documenten correct zijn ingevuld (zoals hierboven vermeld), kunnen wij overgaan tot de btw-teruggaaf.

Heb je het antwoord gevonden?