Indien u wel betaald heeft voor uw aankoop, maar deze niet heeft afgehaald, stellen wij u in gebreke en ontbinden wij uw aankoop. Naast de premie voor Troostwijk wordt een bedrag van 25% van de koopsom gevorderd. Bij een krediet waarbij de koopsom minder dan € 150,= bedraagt zal geen restitutie door Troostwijk aan de koper plaatsvinden. In België wordt bij verkoop inzake faillissement geen restitutie verleend, ongeacht het bedrag.

Indien u uw kavel(s) niet heeft betaald en uw aankoop niet heeft afgehaald, wordt uw account geblokkeerd en kunt u uw account deblokkeren na betaling van een administratieve boete.

Heb je het antwoord gevonden?