Wanneer u uw aankoop betaald heeft, maar deze niet afgehaald heeft in Duitsland, kan de verkoper zich uit de koopovereenkomst terugtrekken. Dit nadat hij de koper zonder succes nog een respijttermijn van minstens 14 werkdagen (ook op zaterdag) heeft gegund. 10% van de netto biedwaarde alsmede de veilingtoeslag van 18% worden na ontbinding van de overeenkomst en annulering van de factuur ingehouden. Terugtrekking van de koopovereenkomst laat de verplichting tot betaling van de veilingtoeslag gelden.

Indien u uw kavel(s) niet heeft betaald en uw aankoop niet heeft afgehaald, wordt in Duitsland de rekening van de koper geblokkeerd. Wij behouden ons het recht voor de openstaande vorderingen verder bij ons incassobureau in te dienen.

Heb je het antwoord gevonden?