Indien u uw aankoop wel heeft betaald, maar niet heeft opgehaald, wordt u door ons in gebreke gesteld en zullen wij uw koop ontbinden. Naast het opgeld aan Troostwijk wordt er een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, gevorderd. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan € 150,= is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

Als u uw kavel(s) niet heeft betaald en niet heeft opgehaald wordt uw account geblokkeerd en kunt u uw account deblokkeren na het betalen van een administratieve boete.


Heb je het antwoord gevonden?